خلاقیت دانش آموزان

جرقه خلاق دانش آموزان

فصل یک

خلاقیت ذهنی

پرورش خلاقیت دانش آموز از توان بالقوه تا عملکرد

معلمان و مدرسان در سراسر این کشور متعهد به اطمینان از اینکه دانش آموزان و مدارس پیشرفت کافی در سالانه دارند و رشد را نشان می دهندما دستورالعمل های جدیدی را ارائه می دهیم، برنامه های آموزشی را در بر می گیریم، تمرکز تلاش های توسعه حرفه ای را در راه افزایش موفقیت دانش آموزان، استراتژی های جدید را برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بهبود رفتار آنها، و در سراسر جوامع حرفه ای یاد می گیریم تا در مورد آنچه و چه چیزی کار کردن. ما همه چیز را درست انجام می دهیم

با این حال، در پایان بسیاری از سال تحصیلی، مدارس، پیشرفت های ناچیز در نمرات موفقیت را مشاهده می کنند. بسیاری از دانشآموزان هنوز به کار خود ادامه میدهند و به مدرسه توجه ندارند. معلمان از بین می روند مدیران با دانش آموزان کم کار، دانش آموزان ناامید و کارکنان ناامید مواجه می شوند. ما به یک معجزه نیاز داریم؟

شاید به سادگی این است که آموزگاران درسنامه اسکریپت از انگیزه دانش آموزان نیستند. از طریق درسنامه نوشته شده – سوالاتی که باعث ترویج تفکر انتقادی و خلاق می شوند، تشویق دانش آموزان برای استفاده از تفکر واگرا برای تولید ایده ها برای تحلیل و ارزیابی می تواند کلیدی برای تغییر نگرش دانش آموزان و افزایش دستاورد باشد. به نظر می رسد که بسیاری از کلاس های درس از دست رفته خلاقیت هستند: خلاقانه سوالات خود را برای سوءاستفاده از سوالات دانشجویان و علاقه داشتن به دانش آموزان با استفاده از تصاویر غیر عادی؛ درخواست دانشجویان برای اتصال محتوا به ایده های غیر مرتبط؛ و پرورش اعتماد به نفس، گروه کوچک، یادگیری مبتنی بر مشکل. چه اتفاقی می افتد اگر تمام معلمان دانش آموزان را تشویق کنند که خلاقانه فکر کنند و محصولات خلاقانه تولید کنند؟ آیا این می تواند “معجزه” باشد که ما به دنبال آن هستیم؟

ایده که سیستم آموزشی ما میتواند از تزریق خلاقیت استفاده کند، این است که در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است (به عنوان مثال، Bronson & Merryman، ۲۰۱۰). ویدیو یوتیوب سر کن رابینسون آیا مدارس کشتن خلاقیت می کنند؟ (۲۰۰۷) بیش از ۵ میلیون ویدیو بازدید کرده است. معلمان در مورد اصول خلاقیت خواندن (مثلا Beghetto & Kaufman، ۲۰۱۳) و تماشای فیلم هایی که درس های سنتی را با آنهایی که نیاز به تفکر خلاق دارند مقایسه می کنند (مثلا Ali، ۲۰۱۱؛ Department of Education of Maine، ۲۰۱۳). با این حال، بسیاری از مربیان احساس می کنند قطعه ای از دست رفته است: دقیقا چگونه به “آموزش” خلاقیت و تفکر خلاق در کلاس های خود را شامل. خلاقیت شبیه است و چگونه می تواند مدارس آن را تقویت کند؟

دستورالعمل خلاقانه برای ارتقاء دستاورد در زمینه های محتوا، ایجاد آموزش درازمدت (Woolfolk، ۲۰۰۷، همانطور که در Beghetto & Kaufman در سال ۲۰۱۰ ذکر شده است)، تفکر خلاق و حل مسئله را ترویج می دهد (Treffinger، ۲۰۰۸) و انگیزه و مشارکت را تقویت می کند. درس های تفکر خلاقانه بر روی تفکر انتقادی تمرکز می کنند و فراتر از یادآوری ساده برای درک گزینه های «چه چیزی اگر» و حل مسئله زندگی واقعی باشند؛ آنها نیاز به دانش آموزان برای تفکر واگرا و همگرا دارند. همانطور که رابینسون اشاره کرد، “خلاقیت نه تنها در زمینه تولید ایده هاست؛ بلکه شامل تصمیم گیری در مورد آنها است. فرایند خلاق شامل تعریف ایده های اولیه، آزمایش و اصلاح آنها و حتی رد کردن آنها” (۲۰۱۱، فصل ۶).

در یک کلاس درس که خلاقیت را ترویج می دهد، دانشجویان به جای تصادفی به اهداف خاصی گروه بندی می شوند و انتخاب محصولات کنترل شده ای که در محتوا محسوب می شوند، ارائه می شود. اجزاء درس خلاق نه تنها فعالیت های خوب احساس نمی کنند. آنها فعالیت هایی هستند که به طور مستقیم محتوای انتقادی را مورد ارزیابی قرار می دهند، استانداردهای خاصی را دنبال می کنند و نیاز به محصولات متفکرانه دارند که دانش آموزان می توانند آنچه را که می دانند نشان دهند. در کلاس درس خلاق، معلمان دانش آموزان را تشویق می کنند تا با استفاده از استراتژی هایی مانند انتشار تدریجی مدل مسئولیت (Fisher & Frey، ۲۰۰۸)، آموزگاران مستقل را یاد بگیرند.

خلاقیت فقط برای مدارس کم کار نیست با استفاده از استراتژی های خلاقانه و تکنیک ها، همه دانش آموزان عمیق فکر می کنند و موفقیت را بهبود می بخشند. خلاقیت نه تنها برای آموزگاران بیگانه است؛ برای همه زبان آموزان انگیزه دارد. خلاقیت فقط برای دانش آموزان هنر نیست؛ این برای دانش آموزان در تمام کلاس های درس در تمام زمینه های محتوا است. خلاقیت نه تنها برای دانش آموزانی که به سرعت دست می یابند این دانشجویان مبارزه با دانشجویان و افرادی با نیازهای ویژه را نیز پشتیبانی می کند. تفکر خلاق نه تنها برای آن دسته از دانش آموزانی است که تفکر خلاق خوبی دارند؛ این برای همه دانشجویان است ارتقاء خلاقیت در کلاس فقط برای برخی از معلمان بلکه برای همه معلمان نیست.

بررسی مفهوم خلاقیت

فقط خلاقیت چیست؟ اگر چه خلاقیت اغلب مترادف با داشتن ایده های اصلی است، تعاریف کلمه متفاوت است. در حالی که رابینسون خلاقیت را “فرآیند داشتن ایده های اصلی که ارزش دارند” تعریف می کند (آزام، ۲۰۰۹، ص ۲۲)، گاردنر احساس کرد که خلاقیت به عنوان یک تلاش انسان نباید رمان یا ارزش باشد (۱۹۸۹). Amabile (1989) دیدگاه خلاقیت را به عنوان داشتن تخصص در زمینه و سطح بالایی از مهارت های واگرا را تعریف کرد. و گرچه بعضی از محققان فرض می کنند که خلاقیت جدا از هوش است، دیگران ادعا می کنند که رابطه بین نمرات خلاقیت و نمرات IQ (Kim، ۲۰۰۵).

علاوه بر این، ادراکات خلاقیت منعکس کننده تفاوت های فرهنگی است. غربی ها معمولا خلاقیت را به عنوان تازگی و خلاقیت، معرفت، تخیل، طنز، و آزادی را مورد تأکید قرار می دهند (مرود و گانیم، ۱۹۹۳؛ استرنبرگ، ۱۹۸۵). از سوی دیگر، شرقگران به خلاقیت فکر می کنند و به برکت اخلاقی، مشارکت اجتماعی و ارتباط بین دانش و دانش جدید می اندیشند (نیو و استرنبرگ، ۲۰۰۲؛ روودیچ و هوی، ۱۹۹۷؛ روودوچ و یو، ۲۰۰۰). هر دو فرهنگ ارزش خلاقیت محصول (Kaufman & Lan، ۲۰۱۲).

از نقطه نظر تمرینکننده، اگرچه تفکر خلاق صرفا با تفکر واگرا تعریف نشده است، با تفکر واگرا همراه است و تفکر واگرا میتواند تدریس شود. تفکر واگرا باید دانشجویان را به فکر بسیاری از ایده های مختلف، به عنوان مخالف تفکر همگرا، زمانی که تنها یک ایده درست وجود دارد. هر دو برای خلاقیت لازم هستند: یک دانش آموز از تفکر واگرا استفاده می کند تا راه حل های مختلفی برای یک مشکل یا چالش ایجاد کند و سپس از تفکر همگرا استفاده می کند تا تصمیم بگیرد که کدام بهترین نتیجه را فراهم کند.

دانش آموزان باید بدانند و چه خلاقیت را درک کنند و بدانند که پاسخ های خود را به طور مناسب هدف قرار می دهند. خلاقیت در مورد محصولات دقیق نیست؛ این نیز یک راه تفکر است. هنگامی که دانش آموزان می شنوند معلم می گوید: “من می خواهم که از تفکر خلاقانه در هنگام استفاده از تفکر خلاق استفاده کنید”، آنها باید بدانند که معلم به دنبال ایده های بسیاری، انواع مختلف ایده ها، ایده های مفصل یا شاید یک نوع از نوع اندیشه. واژگان و معانی به اشتراک گذاشته شده مهم هستند اگر معلمان خلاقیت را به کار می کنند.

درک ویژگی های دانشجویان خلاق

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *