چه چیزی بهار علم را متمایز کرده است

فیلم آموزشی ریاضی | آموزش ضرب اعداد در عدد11 - مناسب پایه های سوم تا ششم ابتدایی
                            فیلم آموزشی ضرب اعداد درعدد۱۱
فیلم آموزشی ریاضی |ضرب بدون استفاده از ماشین حساب-مناسب پایه های چهارم ،پنجم و ششم
            فیلم آموزشی ضرب بدون استفاده از ماشین حساب
فیلم آموزشی ریاضی سوم ابتدایی
            فیلم آموزشی حل مسئله ریاضی سوم-فصل۵
فیلم اموزشی ریاضی| آموزش جمع فرآیندی چهار رقمی -به صورت داستان
                        فیلم آموزشی جمع فرآیندی اعداد چهاررقمی

پاور هدیه های آسمانی

20120418124933948_80

پاور پونت مطالعات اجتماعی

b14d5c2f16d38e8ffbd2c4a461a77de6

پاور پونت فارسی

learning_the_persian_alphabet

پاور پونت ریاضی

150207358547244244662032011231762418279253

پاور پونت علوم

8

ورود شما را به دنیای بهار علم خوش آمد میگوییم. نمونه سوالات فراوان، فایل های به روز وجامع همه و همه به یادگیری راحت تر و موفقیت بیشترشما کمک می کندوبه شما هدیه می دهد.

آخرین مطالب منتشر شده

نظر مشتریان

چه پاور پونتهای جذابی .بسیار عالی به امید موفقیت روز افزون شما

محمد علیزاده

بسیار متشکریم از نمونه سوالاتتون.

شبنم رضایی