ورود شما را به دنیای بهار علم خوش آمد میگوییم. نمونه سوالات فراوان، فایل های به روز وجامع همه و همه به یادگیری راحت تر و موفقیت بیشترشما کمک می کندوبه شما هدیه می دهد.

پاورپونت پنجم

محتوای الکترونیکی پایه پنجم
                   پاور پونت  بسیار جذاب و عالی درس اول علوم پنجم
محتوای الکترونیکی پایه پنجم
           پاور پونت  بسیار جذاب و عالی درس هفتم علوم پنجم
اسان
           پاور پونت  بسیار جذاب و عالی درس ششم علوم پنجم
فیلم آموزشی دستورزبان فارسی - علائم نگارشی - مناسب برای دوره دوم ابتدایی
                   فیلم آموزشی فارسی -نشانه های نگارشی