اختلالات یادگیری

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد، با توجه به سن و آموزش و هوش و يا براساس آزمون های معیار خواندن و نوشتن و محاسبه، از آنچه انتظار می رود بسیار کمتر باشد اختلال یادگیری توصیف می شود.

اما نکته قابل توجه این است که کودکانی که عملکرد ضعیف شان به دلیل ناتوانی های ذهنی ٬
مشکلات هیجانی و عاطفی و مشکلات بینایی و شنوایی است ٬ در زمره اختلالات یادگیری جای نمی گیرند

 

انواع اختلالات یادگیری شامل چه مواردی است؟

هرچند که این اختلال نشانه ی  واحدی  و مشخصی ندارد، اما تعدادی از آنها در زیر لیست شده اند:

در قبل از ورود به مدرسه

مشکل در تلفظ کلمات
مشکل در استفاده از کلمه صحیح
مشکل در یادگیری الفبا، اعداد، رنگها، اشکال، روزهای هفته
مشکل در دنبال کردن جهت ها
مشکل در کنترل کردن مداد، قیچی یا رنگ کردن درون خطوط
مشکل در بستن بندکفش، زیپ ها و یا بستن دکمه ها

 

درسن 5 تا 9 سالگی
   مشکل در یادگیری ارتباط بین صداها و حروف
   ناتوانی در ترکیب صداها برای ساختن کلمات
   یادگیری کند مهارتهای جدید –
   خطاهای مکرر هنگام خواندن مانند وارونه سازی )روز/زور( حذف )تبر/تر( اضافه )باز/بازی( –
   مشکل در یادگیری مفاهیم پایهای ریاضی
   مشکل در گفتن زمان و یادآوری ترتیب امور

 

در سن 10 تا 13 سالگی
   مشکل در درک مطلب و مهارتهای ریاضی
   مشکل با سوالات انتها باز
   عدم علاقه به خواندن و نوشتن، اجتناب از بلند خواندن
   دست خط ضعیف
   مهارتهای سازمان دهی ضعیف
   مشکل در شرکت کردن در بحثهای کلاسی و بیان افکار

 

توجه داشته باشیدمداخله به هنگام و مناسب اختلالات یادگیری میتواند از بروز اختلالات هیجانی و عاطفی مرتبط با این اختلال
جلوگیری کرده و کودک را به موفقیتهای تحصیلی و شغلی آینده رهنمون سازد

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید