اعداد مخلوط – پیدا کردن چند عدد بین دو عدد متوالی ریاضی چهارم ابتدایی

پیدا کردن چند عدد بین دو عدد متوالی ریاضی چهارم ابتدایی

شاید به نظرتون پیدا کردن چند عدد بین دو عدد متوالی سخت باشه ! به طور مثال: بین دو عدد 2 و 3 چند عدد مخلوط وجود دارد ؟

برای پیدا کردن تعداد اعداد مورد نظر ، بین دو عدد با توجه به نوع تقسیم بندی بین بین عدد 2 و3 می توان بی نهایت عدد بین دو عدد پیدا کرد .

در این فیلم آموزشی سعی شده به آموزشی این مبحث (اعداد مخلوط) از فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی بپردازیم .

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید