اقدامات معلم در راستای فعالیت های گروهی دانش آموزان ( فراگیران)

اقدامات معلم در راستای فعالیت های گروهی دانش آموزان ( فراگیران)

اقدامات معلم در راستای فعالیت های گروهی دانش آموزان ( فراگیران)

اقدامات معلم در راستای فعالیت های گروهی دانش آموزان ( فراگیران)

ظرافت های معلم در فعالیت های گروهی:

 • معلم به همه ی گروه ها نظارت و سرکشی کند نه فقط بعضی گرو ه ها.
 • عمل نظارت معلم عمدتاً به صورت غیر کلامی انجام گیرد . به عبارت دیگر معلم یک فرد مشاهده کننده باشد.
 • در یک گروه بیش از حد مستقر نشود.
 • درصورتی که یک گروه سؤال یا اشکالی از بحث یا فعالیت مورد نظر داشته باشد معلم بلافاصله پاسخ ندهد و سؤال را به گروه برگرداند. برای مثال ، نظر گروه در این مورد چیست؟ گروه چه نظری دارد ؟
 • معلم توجه و نظارت کند که همه ی دانش آموزان در هر گروهی فعالیت و مشارکت داشته باشند.
 • اعضای گرو ه ها ثابت نباشد و هر دو هفته یک بار اعضای گروه ها تغییر کند.
 • رابطین (نمایندگان)گرو ه ها نیز متغیر باشند و به افراد خاصی محدود نشود. در هر نوبت یکی از فراگیران به عنوان رابط یا نماینده ی گروه مسئولیت به عهده گیرد.
 • هرگروهی موظف است عملکرد یا نتیجه ی فعالیت گروهش را خودش ارائه دهد ، نه گروه دیگر و یا معلم.
 • گروها متجانس باشند . درهر گروهی فراگیران قوی ، متوسط و ضعیف دیده شود.
 • تعداد اعضا ، در گرو ها به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله : تعداد کل فراگیران در کلاس ، اندازه ی کلاس ، فضای آموزشی ، قدرت رهبری و مدیریت معلم ، تعداد نیمکت ها یا صندلی های کلاس و متن درس.
 • تعداداعضاء گرو ه ها با شماره ی فرد بهتر است از تعداد اعضاء با شماره زوج. به عنوان نمونه گرو های سه نفری از گروه های چهار نفری بهتراست . به دلیل اینکه در گروه های با شمارهای زوج ، فراگیران دو به دو گرو های کوچک تری تشکیل می دهند و روح همکاری و تشریک مساعی بین همه ی اعضا دیده نمی شود.
 • بهتر است در پایه های تحصیلی پایین تر تعداد اعضاء گروه ها کمتر باشد.(گروه های دو یا سه نفری ).

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا