خلاصه دروس علوم | درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی – برای جشن آماده می شویم .

خلاصه دروس علوم | درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی – برای جشن آماده می شویم .

خلاصه دروس علوم | درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی – برای جشن آماده می شویم .

تمام چیزهای اطراف ما ، مادّه نام دارد. مادّه 3 حالت دارد : جامد ، مایع و گاز

بعضی از مواد شکل ظرف را به خود می گیرند مثل آب و شربت . به این مواد مایع می گوییم.

بعضی دیگراز مواد شکل معینی دارند مثل سیب و درخت .

مواد جامد را هر کجا بگذاریم شکلشان تغییر نمی کند.

بیشتر چیزهای اطراف ما که شکل دارند را جامد می گوییم.

میز یک ماده ی جامد است . همه ی مواد جا می گیرند.

حجم مقدار جایی است که یک ماده می گیرد.

برخی از مواد کمتر و برخی دیگر بیشتر جا می گیرند.

مثلاً جایی که یک صندلی می گیرد از جایی که یک میز می گیرد کم تر است.

گاز : چیزهایی که از خود شکل ندارند و در همه جاپخش می شوند. مثل هوای داخل بادکنک

ماده می تواند از یک حالت به حالت دیگر تبدیل شود مثلاً آب مایع است و براثر سرما می تواند به حالت جامد یعنی یخ در بیاید یا شمع بر اثر گرما مایع شود.

خلاصه دروس علوم دوم ابتدایی در وب سایت بهار علم

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید