خلاصه نکات دروس | اولین بانوی مسلمان – درس چهاردهم هدیه چهارم ابتدایی

خلاصه نکات دروس | اولین بانوی مسلمان – درس چهاردهم هدیه چهارم ابتدایی

خلاصه نکات دروس | اولین بانوی مسلمان – درس چهاردهم هدیه چهارم ابتدایی

بانوی بزرگ مکه یکی از ثروتمندترین زنان بود.خدا را بسیار دوست داشت و بر خلاف بیشترمردم مکه که بت پرست بودند ، او خدای یکتا را می پرستید . با اینکه ثرتمندان مکه خواستگاراو بودند ، او با پیامبر اسلام ازدواج کرد . دشمنان خدا از این کار خیلی ناراحت شدند و او راترک کردند. امّا با این حال او همیشه خوشحال بود و خدا را شکر می کرد . این بانوی بزرگ،در برابر تمام سختی ها صبر کرد و هر گز حاضر نشد از یاری پیامبر خدا دست بردارد.

پیامبر بارها از دامنه ی کوه نور معروف ترین کوه در عربستان که در کار شهر مکه است ، با لا می رفت و در غار حرا ، خدا را عبادت می کرد . حضرت خدیجه گاهی با او همراه بود و کاهی هم با کوله بار آ ب و غذا به طرف کوه نور می رفت .با عشق به پیامبر خود را از دامنه های کوه بالا می کشید و به نزد او می رفت. کوه نور به شیب تند با صخره های تیز و بلن قامت معروف است .او بارها بدون خستگی از این راه پر پیچ و خم عبور می کرد.هنگامی که پیامبر در کنار کعبه نماز می خواند و حضرت خدیجه می ایستادند . او اولین بانوی مسلمان است.

هدیه ی گران بها:

خدا به پیامبرش مژده داد که هدیه ای بسیار گران بها به او خواهد دادمدتی بعد خداوند ، فاطمه را به او و همسرش بخشید.

محاصره:

دشمنان اسلام پیامبر )ص( و یارانش را 3 سال در محاصره نگه داشتندو آن ها را از آب و غذا محروم کردند . این بانوی فداکار و دختر 2ساله اش ، فاطمه ، نیز در این مدت آن جا بودند و مثل همه در رنج و سختی زندگی می کردند .او با این که سال ها در ناز و نعمت زندگی کرده بود رنج ها و گرسنگی ها را تحمل کرد و همه ثروتش را برای کمک به پیامبر و یارانش خرج کرد

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید