خلاصه نکات علوم دوم ابتدایی- درس دوم-هــوای سالــم ، آب سالــم

خلاصه نکات علوم دوم ابتدایی- درس دوم-هــوای سالــم ، آب سالــم

جلوگیری از آلوده شدن هوا

انسان ها ، جانوران و گیاهان برای زندگی به آب و هوای سالم نیاز دارند.

تمام جانداران برای نفس کشیدن احتیاج به هوای سالم دارند.

دود خودروها و کارخانه ها می تواند هوا را آلوده کند.گیاهان به کاهش آلودگی هوا کمک می کنند.

پس می توانیم با کاشت نهال و همچنین استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی به جای خودروها ی شخصی و انتقال کارخانه ها به بیرون از شهر درحفظ هوای پاک بکوشیم و هوا را پاک نگه داریم.

موارد استفاده آب

جانداران از آب استفاده های گوناگونی می کنند.

انسان ها برای کارهایی مانند شست و شو، آشامیدن و حمل و نقل به آب احتیاج دارند.

برخی جانوران و گیاهان در آب زندگی می کنند اما تمام آن ها برای زنده ماندن و رشد کردن به آب سالم احتیاج دارند.

جلوگیری از آلوده شدن آب

پس باید با کارهایی مانند جلوگیری از ورود فاظلاب کارخانه ها به رودخانه ونریختن زباله ها درون آب ، از آلوده شدن آب ها جلوگیری کنیم.

در تصفیه خانه، آب رودخانه ها طی مراحل مختلفی به آب آشامیدنی تبدیل می شود.

ما وظیفه داریم که در مصرف آب صرفه جویی کنیم و راه های صحیح استفاده از آب را یاد بگیریم.

 

هوای سالم،آب سالم
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید