خلاصه نکات علوم سوم ابتدایی -درس ششم -زندگی ما و آب-مقایسه نفوذ پذیری آب در خاک

خلاصه نکات علوم سوم ابتدایی -درس ششم -زندگی ما و آب-مقایسه نفوذ پذیری آب در خاک

در چرخه ی آب در طبیعت دیدید که بخشی از آبی که به زمین باریده شده است (برف یا باران) بر روی زمین جاری می شود و بخشی از آب در زمین فرو می رود.

مقدار نفوذ (ورود) آب در زمین های مختلف،متفاوت است و به اندازه ذره های تشکیل دهنده ی خاک بستگی دارد، آب کم تر فرو می رود،چون دانه های خاک رس ریزتر هستند و فضای خالی بین ذرات ان کم است.

  • در زمین های ماسه ای ،آب بیشتر و سریع ترفرو می رود.چون اندازه ی ذرات ماسه درست است و فضای خالی بین ذرات آن بیشتر است.
  • آب،همه جا در زمین فرو نمی رود.
  • در زیر،خاک رس ،خاک باغچه و ماسه ی نرم از نظر مقدار نفوذ آب با هم مقایسه شده اند:

خاک رس    <     خاک باغچه     <     ماسه ی نرم

  • هر چه ذره های تشکیل دهنده ی خاک ریزتر باشند (مثل خاک رس)نفوذ آب در ان کم تر است.
  • هر چه ذره های تشکیل دهنده ی خاک درشت تر و فضاهای خالی بین آن ها بیشتر باشد (مثل ماسه) آب بیشتر و سریع تر فرو می رود.

یکی از منابع آب قابل استفاده برای ما،آب های زیرزمینی است.

خلاصه نکات علوم سوم ابتدایی -درس ششم -زندگی ما و آب-مقایسه نفوذ پذیری آب در خاک
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید