خلاصه نکات علوم سوم ابتدایی-درس هفتم- نور ومشاهده ی اجسام

خلاصه نکات علوم سوم ابتدایی-درس هفتم- نور ومشاهده ی اجسام

نور و مشاهده ی اجسام

وقتی که همه جا تاریک است(مثل زمانی مه در شب برق می رود)چیزهای اطرافمان را نمی توانیم ببینیم.

برای دیدن اجسام به نور نیاز داریم.

نور انرژی ای است که به کمکش می توانیم اجسام مختلف را ببینیم.

نور موردنیاز برای دیدن انجسام از طریق لامپ روشن،خورشید،شمع روشن و … تولید می شود.

برای اینکه بتوانیم جسمی را ببینیم باید نور از آن جسم به چشم ما برسد.

به اجسامی که نور تولید می کنند،منبع نور می گویند.مانند خورشید،چراغ قوه روشن،آتش،شمع روشن و …

برخی از موادّی ساخته شده اند که هنگام تاریکی از خود نور تولید می کنند،مانند عقربه ها و اعداد در بعضی از ساعت ها ، بعضی از لباس ها و تابلوهای راهنمایی؛برای همین در تاریکی شب نیز می توانیم آن ها را ببینیم.

بازتابش نور

وقتی نور خورشید به آینه بتابد،نور از آن برمی گردد.

به این پدیده بازتابش نور گفته می شود.فلز های براق هم نور را بازتابش می کنند.

 • نور شدید برای چشم خطرناک است.

تقریباًهمه ی اجسام وقتی نور به آن ها تاییده می شود آن را بازتاب می کنند.

البته بازتاب نور در همه ی اجسام یک شکل نیست.

انواع بازتابش

 • منظم
 • نامنظم

اگر نور به سطح صاف و صیقلی مانند آبنی برخورد کند به طور منظم بازتاب می شود.

اگر نور با سطحی ناصاف مانند آلومینیم چروک برخورد کند،به صورت نامنظم بازتاب می شود.

آیینه : هرچیزی بتواند نور را به طور منظم بازتاب دهد مانند آینه عمل می کند.

انواع آیینه و کاربرد آن

 1. آینه ی تخت (معمولی)
 2. آینه ی فرورفته
 3. آینه ی برآمده

آیینه تخت:آینه های معمولی را آینه ی تخت می گویند،

مانند آینه هایی که درمنزل استفاده می کنید یا آینه های آرایشگاه ها و دست شویی ها و …

آیینه ی فرو رفته:مانند آینه های دندان پزشکی؛

با این آینه ها اجسام نزدیک،بزرگ تر از اندازه ی واقعی دیده می شوند.

آیینه ی برآمده :مانند آینه های سر پیچ جاده ها و آینه ی بغل ماشین.با این آینه ها اجسام کوچک تر از اندازه ی واقعی دیده می شوند.

انواع آینه

 • آینه ی برآمده در آینه ی بغل ماشین ها به راننده ها کمک می کند تا بخش وسیعی از پشت سرخود را ببینند.

یادتان باشد اگر جسم را به آینه ی فرورفته نزدیک کنیم،تصویرش بزرگ تر نشان داده می شود و اگر جسم را از آینه ی فرورفته دورتر کنیم تصویرش کوچک تر   می شود.

 • اگر سطح بیرونی قاشق که برآمده است به صورت خود نگاه کنید تصور خود را کوچک تر از اندازه ی واقعی می بینید و اگر از سطح درونی قاشق که فرورفته است نگاه کنید تصویر خود را بزرگ تر و وارونه می بینید.

چگونه می توانیم ببینیم؟

 • در صورتی می توانیم جسمی را ببینیم که:
 • چشم های باز و سالم داشته باشیم.
 • نور به اندازه ی کافی باشد.
 • نور از منبع نور به جسم بخورد و بازتاب آن از جسم به چشم مابرسد.
 • بین چشم و جسم ما مانعی وجود نداشته باشد.
 • با کمک آینه می توانیم اجسامی که پشت سرما هستند را ببینیم.مانند راننده ها که با آینه های ماشین از پشت سرشان خبردار می شوند.
خلاصه نکات علوم سوم ابتدایی-درس هفتم- نور ومشاهده ی اجسام
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید