درس نهم : سفر انرژی | انرژی ذخیره ای جاذبه ای ( گرانشی )

درس نهم : سفر انرژی | انرژی ذخیره ای جاذبه ای ( گرانشی )

درس نهم : سفر انرژی | انرژی ذخیره ای جاذبه ای ( گرانشی )

انرژی ذخیره ای جاذبه ای (گرانشی)

با تغییر ارتفاع در اجسام مختلف، انرژی در آن ها ذخیره می شود.مثلا سنگی که در ارتفاع 20متری است، نسبت به وقتی که در ارتفاع 5متری قرار دارد، انرژی بیشتری دارد.

این سنگ پس از رها شدن، کم کم انرژی ذخیره شده ی خود را آزاد و به انرژی حرکتی تبدیل می کند.

نکته: هر جسمی که از سطح زمین ارتفاع بگیرد ، مقداری انرژی در خود ذخیره می کند به آن انرژی پتانسیل گرانشی گفته می شود.در واقع انرژی پتانسیل گرانشی با حرکت دادن به جسم در خلاف جهت نیروی گرانشی در جسم ذخیره می شود.

  • انرژی ذخیره ای فنر کشیده شده یا فشرده شده

انرژی که در اثر کشیده شدن یا فشرده شدن فنر،ذخیره شده و با رها کردن آن آزاد می شود.

مانند:کشیدن تیر از کمان،فشرده شدن فنر،کوک فنر در وسایل و اسباب بازیها

  • هرچه فنر یا کش بیش تر فشرده یا کشیده شود،انرژی بیش تری آزاد می کند.
  • در هنگام کوک کردن اسباب بازی،انرژی حرکتی به ذخیره ای و هنگام رها شدن آن انرژی ذخیره شده به حرکتی تبدیل می شود.
  • سفر انرژی یعنی انذرژی دائما تغییر می کند
  • انرژی خود به خود(از هیچ)به وجود نمی آید خود به خود نا بود(ناپدید)نمی شود بلکه از صورتی به صورت دیگر در می آید.
  • وسایلی که در اطراف ماست،می توانند تبدیل انرژیها را انجام دهند.
  • در برخی از وسایل یک نوع انرژی صورت می گیرد.(سماور برقی،تبدیل انرژی الکتریکی به گرمایی)
  • در برخی از وسایل دو یا چند نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد.
  • مانند: سشوار: انرژیی الکتریکی به گرمایی،حرکتی و صوتی.

بخاری برقی:تبدیل انرژی الکتریکی به گرمایی و نورانی.

خلاصه نکات دروس ابتدایی در وب سایت (گنجینه محتواهای آموزشی ) – بهار علم

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید