راه‌های آموزش و تقویت املا در دوره‌ی ابتدایی به خصوص پایه‌ی اوّل

راه‌های آموزش و تقویت املا در دوره‌ی ابتدایی به خصوص پایه‌ی اوّل

راه‌های آموزش و تقویت املا در دوره‌ی ابتدایی به خصوص پایه‌ی اوّل

✅ روان‌خوانی و درست خواندن متن دروس
✅ یادگیری و حفظ حروف الفبای فارسی
✅ تمرین با جدول ترکیب صامت با مصوّت: اگر با استفاده از این جدول کلمه بسازیم، خیلی عالی است.
✅ یک کلمه بنویسیم و به تعداد حرف و صدای آن، جلویش گردی بکشیم.
✅ کلمه سازی: حروف الفبا را به صورت کارت‌های خیلی کوچک در می آوریم. بچّه‌ها را گروه‌بندی می‌کنیم و کارت‌ها را به تعداد مساوی با حروف مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌کنیم. در مدّت زمان مشخّص، هر گروهی که کلمات بیش‌تری با تعداد حروف بیش‌تر درست کند، برنده است. در این بازی حروف پرکاربرد، باید با تعداد بیش‌‌تری در اختیار هر گروه باشد.
✅ به کاربردن کلمه‌های درس در جمله.
✅ دادن تمرین‌های متفاوت جهت شمارش دندانه‌ها.
✅ پیدا کردن املای صحیح کلمات از روی کتاب توسط دانش‌آموز.
✅در صورت امکان موقع تصحیح نمودن املاء، دانش‌آموزان را انفرادی نزد خود فراخوانده تا به غلط املائی خود توجه کنند.
✅ در قرائت املاء، جملات از هم گسیخته و بی‌ربط (کلمه به کلمه) گفته نشود و به صورت جمله بیان شود.
✅ متن املائی را که می‌خواهیم به دانش‌آموز بگوییم، انتخاب می‌کنیم و یک بار می‌خوانیم تا دانش‌آموزان ارتباط معانی کلمات و مضمون کلی مطلب را درک کنند و برای نوشتن املاء آمادگی کامل را کسب نمایند.
✅ افزایش گنجینه لغات (کلمات خارج کتاب یا مثال زدن دانش‌آموزان)

 

راه‌های آموزش و تقویت املا در دوره‌ی ابتدایی به خصوص پایه‌ی اوّل
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید