روش تدریس خوا – فارسی اول دبستان

روش تدریس خوا – فارسی اول دبستان

روش تدریس (خوا ):

به شیوه داستان گویی

به شیوه ی داستانگویی واشاره به صدا عوض کردن ( و )  که ما بخاطر این کارهایش آن را ( و ناقلا ) می نامیم.

در فضای کلاسی :

بچه ها از اول سال دیدیم که ( و ناقلا ) رنگ وشکل عوض نمی کند ولی صدا عوض می کند . در کلماتی مانند موش / مو صدای ( او ) می داد ـ در ورزش/ سماور/ گاو صدای ( و ) می داد و در کلمات استثناء مانند: خورشید / موز/ دو۲ و اما امروز :  ( و ) ما بیصدا است و این قرار داد را با (خـ , ا ) بسته است و  داستان از این قرار است :

یک روز (خـ ) با ( ا ) به خانه ی (خواهر )می رفتند که در راه چشمشان به (و ) خورد. (و ) گفت : کجا می روید من هم با شما همسفرم .گفتند: نه بابا ! تو در هر جا یک صدا در می آوری و این برای ما جالب نیست سر و صدات زیاد است.( و ) گفت: قول می دهم امروز اصلا” صدایم درنیاید. ( خـ) با ( ا ) راضی شدند و گفتند اولا” باید بیایی وسط ما تا تکان نخوری (خـ  و ا )سپس تذکردادند که ما می رویم خانه ی ( خواهر) مراسم ( خواستگاری ) است آنجا ( خواهش ) نکن , چیزی ( درخواست ) نکن و وقت (درس خواندن و خوابیدن ) بچه ها صدایت درنیاید. هرچند ساکتی ولی رفتن به (اتاق خواب ) و نشستن روی (تخت خواب ) در خانه ی دیگران برایت ممنوع است. خلاصه تو قراره با ما بیایی به یک مهمانی و یادت باشه تو ( و ) مهمان ناخوانده) ی بیصدا هستی.

در ضمن ذکر داستان , کلمات 🙁 خواهر/ خواب/ تخت خواب/ خواست /خواستگاری / خواهش / خواندن / خوابیدن ) را روی تخته می نویسیم و سپس با بچه ها  می خوانیم.اشاره اصلی ما به پل یعنی پریدن از صدای ( خـ  به  ا ) بدون ذکر ( و ) است .می توان ( و ) را با رنگ دیگر یا توخالی نوشت.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید