ظرافت های معلم در مورد شوخی های فراگیران

ظرافت های معلم در مورد شوخی های فراگیران

 

علم خوب با فراگیران صمیمی تر است تا فراگیران با او

 

1-قبل از هر نکته ای ، دید و نگرش معلم نسبت به شوخی و طنز فراگیران مثبت باشد و تصور نکند که آنان قصد دارند از این طریق کلاس را به هم بزنند.

 

2-در صورتی که طنز و شوخی مناسب باشد ، معلم نیز او همراهی کرده و به آن طنز بخندد . این ظرافت موجب ارتباط قلبی و دوستانه ی بیشتری با فراگیران می شود ، جو و فضای عاطفی کلاس تغییر می کند ، و تمرکز حواس فراگیران نسبت به مطالب درسی بیشتر خواهد شد.

 

3-در بعضی موقعیت ها ، معلم میتواند با طنز و شوخی فراگیران راحت و روان برخورد کند. برای مثال :

فراگیر : آقا اجازه ، برق رفت !

معلم : نه برق نرفت ، یادم رفت .

 

4-در صورتی که طنز و شوخی نامناسب باشد . معلم سعی کند به آن جهت دهد . برای مثال :

معلم : پاسخ این مسئله را چه کسی می داند ؟

یک فراگیر : آقا ، دشمن

معلم : نه من از دشمن سؤال نکردم ، من از دوستانی مانند شما پرسیدم !

 

5-در بعضی موقعیت ها ، معلم نسبت به گفته و طنز فراگیر اغماض و چشم پوشی کند.

 

نکات کاربردی برای معلمان و اساتید در وب سایت بهار علم

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید