نکات دستوری فارسی |دستورزبان فارسی | روش شناخت موصوف و صفت

نکات دستوری فارسی |دستورزبان فارسی | روش شناخت موصوف و صفت

نکات دستوری فارسی |دستورزبان فارسی | روش شناخت موصوف و صفت

موصوف و صفت:

نکات دستوری فارسی |دستورزبان فارسی | روش شناخت موصوف و صفت

الف) صفت: کلمه ای است که حالت ، مقدار و یا یکی از ویژگی های اسم را بیان می کند یا توضیحی درباره ی اسم می دهد.
مثال: زیبا ، آبی ، پهناور
ب) موصوف: اسمی است که صفت ، آن را توصیف می کند.
مثال: سیب سرخ دانش آموز باهوش

ج)  به ترکیبی که اسم با صفت می سازد ، ترکیب وصفی می گویند.
مثال: ساختمان ِ بلند ، خورشید نور گستر
در زبان فارسی ، صفت معمولاً بعداز موصوف می آید و به آخرِ اسم ، یک کسره (ــِـ) اضافه می شود.

نکته ی 1: همه رنگ ها صفت اند. مثال: پیراهن سبز ، مداد آبی ، چادر مشکی

نکته ی 2 : جهت ها صفت اند. مثال: خیابان علی آباد شمالی / درِ شرقی حرم امام رضا (ع)/ سمتِ چپ

نکته ی 3 : موصوف چه مفرد باشد و چه جمع ، صفت آن همیشه به صورت مفرد می آید.
مثال : مردان شجاع ، مرد شجاع

نکته ی 4 : گاهی ممکن است صفت قبل از اسم واقع شود ، در این صورت به آخر اسم یا صفت ، کسره (ــِـ ) اضافه نمی شود.
مثال: مردِ نیک   ←   نیک مرد                                                                  راهِ آزاد            آزاد راه

موصوف و صفت از پایه چهارم ابتدایی وارد کتابهای درسی شده است ولی اسمی با این عنوان در کتاب های درسی جدید  نیامده است و از پایه چهارم تا کنکور دانش آموختگان با این مبحث سرو کار دارند و نیاز به درک درست این مطلب دارند.

برای یادگیری نکات دستور زبان فارسی با آخرین تغییرات کتاب های درسی ، با وب سایت بهار علم همراه باشید. به امید موفقیت روز افزون .

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید