نکات مهم درس نهم هدیه های آسمانی پایه چهارم – کودک شجاع

 

نکات مهم درس نهم هدیه های آسمانی پایه چهارم – کودک شجاع

 

1- امام رضا (ع) به فرمان خداوسفارش پیامبر (ص)فرزندش امام محمدتقی (ع) رابرای امامت پس از خود تعیین کردند.

2- از تولد تا شهادت امام محمد تقی (ع) امام نهم شیعیان:

 • الف) محل ولادت : شهرمدینه
 • ب)تاریخ ولادت :10 رجب
 • ج)نام پدر : امام رضا
 • د)نام مادر: سبیکه
 • چ)نام فرزند:امام علی النقی
 • القاب                      1)القاب :جواد (بخشنده وسخاوتمند)

                              2)تقی (پاک وپرهیزگار)

 

 • ز)حکومت هم عصر :بنی عباس در دوران معتصم
 • ح)در سن 8سالگی به امامت رسیدند.
 • ط)شهادت:قتل به دست همسرش ام الفضل
 • ی)تاریخ شهادت:آخردی القعده در سن 25 سالگی
 • ک)آرامگاه:کاظمین کنار آرامگاه پدر بزرگشان حضرت موسی بن جعفر(ع)

 

3- حاکم ستمگرعباسی که از بیداری وآگاهی اما بیم داشت . امام جواد (ع)را به اجبار از مدینه به بغداد فرستاد .

4- آیه ی زیر به یکی از لقب های امام نهم (جواد به معنی بسیار بخشنده ) اشاره می کند.

«نیکو کار کسی است که از آنچه دوست دارد به نیاز مندان می بخشد.»(سوره ی آل عمران آیه ی92)

5-امام محمد تقی (ع)می فرماید:«هم نشینی با خوبان موجب خوش اخلاقی می شود .» ما که خود را پیرو این امام می دانیم بایددربرخوردبا اعضای خانواده ، دوستان ،خویشاوندان وهمسایگان، رفتار کردار این امام را الگوی خویش قرار دهیم .

6-امام جواد (ع)در پاسخ به مأمون فرمودند:خطایی ازمن سر نزده بودکه فرار کنم . فکر نمی کنم بتوانید بدون جرم کسی رامجازات کنید.»

7-امام محمد تقی (ع)در کودکی نیز دانش فراوانی داشت . بزرگ ترین دانشمندان ازآن همه علم ودانش امام شگفت  زده می شدند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید