درسنامه جامع ریاضی پایه چهارم ابتدایی وسوالات با پاسخ و سوالات پایان فصل

120،000 تومان

جزوه آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی با روش تدریس جدید

درسنامه جامع ریاضی پایه چهارم ابتدایی

این جزوه آموزشی یک درسنامه جامع و کامل از تمام فصول کتاب ریاضی پایه چهارم می باشد .

شامل :

 1. اعداد و الگوها
 2. کسر
 3. ضرب وتقسیم
 4. اندازه گیری
 5. عدد مخلوط و عدد اعشاری
 6. شکل های هندسی
 7. آمار واحتمال

در ابتدا درسنامه جامع از هر فصل به همراه سوالات با پاسخ طراحی شده است که دانش آموز می‌تواندهمراه با خواندن نکات آموزشی به تمرین نکات جدید بپردازد و خود را در مرحله ارزیابی قرار دهد. در پایان هر فصل سوالات مروری طراحی شده که دانش آموز خود را محک بزند.

فصل اول – اعداد والگوها

نمونه صفحه فصل اول
نمونه صفحه از فصل اول

فصل اول ریاضی چهارم شامل الگوها و عدد نویسی است .که در ابتدا دانش آموز به یادگیری می پرازد  در این مطالب برای فهم و یادگیری بهتر دانش آموز تصاویر مرتبط و با کیفیتی طراحی گردیده است که همه بتوانند مطالب را بهتر و آسان تر فرا گیرند. سپس در پایان فصل به انواع سوالات الگوها و عددنویسی خواهند پرداخت.

فصل دوم – کسر

فصل دوم ریاضی چهارم شامل کسرها است . این فصل یکی از چالش برانگیز ترین فصل های کتاب درسی است . علیرغم سادگی آن اگر فهم دانش آموز از مطلب کافی نباشد به راحتی نمی تواند  انواع سوالات این فصل را درک کند و پاسخ دهد تمام سوالات این فصل برای درک بهترتصاویر با کیفیت و جذاب طراحی شده است .

نمونه تصویر از فصل دو
نمونه تصویر از فصل دو

 

فصل سوم -ضرب و تقسیم

فصل سوم ریاضی چهارم شامل ضرب و تقسیم است . در ابتدا مباحث ضرب شامل ضرب دو عدد دو رقمی و محاسبه ی حاصل ضرب است . در این کتاب روش تدریس ضرب با گسترده کردن اعداد انجام می شود که در روش تدریس های جدید ارائه شده است با حل مرحله به مرحله سوالات دانش آموز به خوبی می تواند تمام مطالب مخصوص بخش ضرب را به راحتی پاسخ دهد.

در ادامه محاسبه های تقریبی است که آموختن این بخش پیش نیاز یادگیری تقسیم خواهد بود . در این جزوه آموزشی با بیان شیوا و رسا روش محاسبه تقریب ها بیان شده است.

و در پایان این فصل به مبحث تقسیم پرداخته است که یکی از قسمت های سخت برای یادگیری دانش آموزان است . البته سختی کار از این بابت است که اولیا در این آموزش ورود می کنند و روش تدریس خودشان را ارائه می دهند که کاملا امری اشتباه است . این جزوه مطابق با روش جدید آموزشی طراحی شده است .

فصل چهارم – اندازه گیری

فصل چهارم شامل مبحث اندازه گیری زاویه ، اندازه گیری زمان و اندازه گیری طول است  . این جزوه طوری طراحی شده است که به راحتی می توان در هر سه مبحث مربوط به این فصل از عهده کار برآمد. با بررسی نکات مرحله به مرحله  و تمرین های مرحله ای به راحتی بتوانید تمام مسائل این فصل را پاسخگو باشید .

فصل پنجم- عدد مخلوط و عدد اعشاری

فصل پنجم شامل عدد مخلوط و عدد اعشاری  است . مباحث این فصل با تصاویر عالی که در راستای آموزش عینی و بهتر طراحی شده به درک بهتر مباحث بسیار کمک خواهد کرد و یادگیری مؤثرتری خواهید داشت  . تمام تصاویر این فصل بسیار با کیفیت و عالی طراحی شده است و برای طراحی تصاویر زمان زیادی صرف شده است .

نمونه تصویر فصل پنج
نمونه تصویر فصل پنج

فصل ششم – شکل های هندسی

فصل ششم شامل مبحث خطوط عمود و موازی ، چهارضلعی ها ،  مساحت متوازی الاضلاع و مثلث ،  محیط  است . این فصل با بیان ساده  و تصاویر مرحله به مرحله به درک بهتر کمک خواهد کرد .این فصل هم مانند فصل های قبلی درسنامه جامع و کاملی را در بر دارد به همراه سوالات با پاسخ ؛در پایان برای اینکه دانش آموز خود را مورد ارزیابی قرار دهد به سوالات پایان فصل خواهد پرداخت .

فصل هفتم – آمار و احتمال

فصل هفتم شامل مباحث نمودار خطّ شکسته و احتمال می باشد . این فصل با نمودارهای عالی و جذابی که طراحی شده است کمک شایانی به یادگیرنده خواهد کرد .  در پایان فصل هم یادگیرنده  می تواند با سوالات پایانی فصل خود را مورد ارزیابی قرار دهد.

نمونه تصویر فصل هفت
نمونه تصویر فصل هفت

 

 

این جزوه شامل درسنامه جامع و کامل از تمام فصل های ریاضی پایه چهارم ابتدایی به همراه سوالات با پاسخ در بخش درسنامه و سوالات پایانی هر فصل است . تمام مطالب این جزوه به همراه تصاویر با کیفیت و کاربردی طراحی شده است . این جزوه چاپ شده است و کیفیت آن بعد از چاپ هم عالی است .

 

برای دریافت جزوات آموزشی مقطع ابتدایی به وب سایت بهار علم سر بزنید   .

 

توضیحات

جزوه آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی با روش تدریس جدید

درسنامه جامع ریاضی پایه چهارم ابتدایی

این جزوه آموزشی یک درسنامه جامع و کامل از تمام فصول کتاب ریاضی پایه چهارم می باشد .

شامل :

 1. اعداد و الگوها
 2. کسر
 3. ضرب وتقسیم
 4. اندازه گیری
 5. عدد مخلوط و عدد اعشاری
 6. شکل های هندسی
 7. آمار واحتمال

در ابتدا درسنامه جامع از هر فصل به همراه سوالات با پاسخ طراحی شده است که دانش آموز می‌تواندهمراه با خواندن نکات آموزشی به تمرین نکات جدید بپردازد و خود را در مرحله ارزیابی قرار دهد. در پایان هر فصل سوالات مروری طراحی شده که دانش آموز خود را محک بزند.

فصل اول – اعداد والگوها

نمونه صفحه فصل اول
نمونه صفحه از فصل اول

فصل اول ریاضی چهارم شامل الگوها و عدد نویسی است .که در ابتدا دانش آموز به یادگیری می پرازد  در این مطالب برای فهم و یادگیری بهتر دانش آموز تصاویر مرتبط و با کیفیتی طراحی گردیده است که همه بتوانند مطالب را بهتر و آسان تر فرا گیرند. سپس در پایان فصل به انواع سوالات الگوها و عددنویسی خواهند پرداخت.

فصل دوم – کسر

فصل دوم ریاضی چهارم شامل کسرها است . این فصل یکی از چالش برانگیز ترین فصل های کتاب درسی است . علیرغم سادگی آن اگر فهم دانش آموز از مطلب کافی نباشد به راحتی نمی تواند  انواع سوالات این فصل را درک کند و پاسخ دهد تمام سوالات این فصل برای درک بهترتصاویر با کیفیت و جذاب طراحی شده است .

نمونه تصویر از فصل دو
نمونه تصویر از فصل دو

 

فصل سوم -ضرب و تقسیم

فصل سوم ریاضی چهارم شامل ضرب و تقسیم است . در ابتدا مباحث ضرب شامل ضرب دو عدد دو رقمی و محاسبه ی حاصل ضرب است . در این کتاب روش تدریس ضرب با گسترده کردن اعداد انجام می شود که در روش تدریس های جدید ارائه شده است با حل مرحله به مرحله سوالات دانش آموز به خوبی می تواند تمام مطالب مخصوص بخش ضرب را به راحتی پاسخ دهد.

در ادامه محاسبه های تقریبی است که آموختن این بخش پیش نیاز یادگیری تقسیم خواهد بود . در این جزوه آموزشی با بیان شیوا و رسا روش محاسبه تقریب ها بیان شده است.

و در پایان این فصل به مبحث تقسیم پرداخته است که یکی از قسمت های سخت برای یادگیری دانش آموزان است . البته سختی کار از این بابت است که اولیا در این آموزش ورود می کنند و روش تدریس خودشان را ارائه می دهند که کاملا امری اشتباه است . این جزوه مطابق با روش جدید آموزشی طراحی شده است .

فصل چهارم – اندازه گیری

فصل چهارم شامل مبحث اندازه گیری زاویه ، اندازه گیری زمان و اندازه گیری طول است  . این جزوه طوری طراحی شده است که به راحتی می توان در هر سه مبحث مربوط به این فصل از عهده کار برآمد. با بررسی نکات مرحله به مرحله  و تمرین های مرحله ای به راحتی بتوانید تمام مسائل این فصل را پاسخگو باشید .

فصل پنجم- عدد مخلوط و عدد اعشاری

فصل پنجم شامل عدد مخلوط و عدد اعشاری  است . مباحث این فصل با تصاویر عالی که در راستای آموزش عینی و بهتر طراحی شده به درک بهتر مباحث بسیار کمک خواهد کرد و یادگیری مؤثرتری خواهید داشت  . تمام تصاویر این فصل بسیار با کیفیت و عالی طراحی شده است و برای طراحی تصاویر زمان زیادی صرف شده است .

نمونه تصویر فصل پنج
نمونه تصویر فصل پنج

فصل ششم – شکل های هندسی

فصل ششم شامل مبحث خطوط عمود و موازی ، چهارضلعی ها ،  مساحت متوازی الاضلاع و مثلث ،  محیط  است . این فصل با بیان ساده  و تصاویر مرحله به مرحله به درک بهتر کمک خواهد کرد .این فصل هم مانند فصل های قبلی درسنامه جامع و کاملی را در بر دارد به همراه سوالات با پاسخ ؛در پایان برای اینکه دانش آموز خود را مورد ارزیابی قرار دهد به سوالات پایان فصل خواهد پرداخت .

فصل هفتم – آمار و احتمال

فصل هفتم شامل مباحث نمودار خطّ شکسته و احتمال می باشد . این فصل با نمودارهای عالی و جذابی که طراحی شده است کمک شایانی به یادگیرنده خواهد کرد .  در پایان فصل هم یادگیرنده  می تواند با سوالات پایانی فصل خود را مورد ارزیابی قرار دهد.

نمونه تصویر فصل هفت
نمونه تصویر فصل هفت

 

 

این جزوه شامل درسنامه جامع و کامل از تمام فصل های ریاضی پایه چهارم ابتدایی به همراه سوالات با پاسخ در بخش درسنامه و سوالات پایانی هر فصل است . تمام مطالب این جزوه به همراه تصاویر با کیفیت و کاربردی طراحی شده است . این جزوه چاپ شده است و کیفیت آن بعد از چاپ هم عالی است .

 

برای دریافت جزوات آموزشی مقطع ابتدایی به وب سایت بهار علم سر بزنید   .

 

توضیحات تکمیلی

سطح-دوره

حرفه ای, فوق حرفه ای, مقدماتی

نوع-دوره

حضوری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “درسنامه جامع ریاضی پایه چهارم ابتدایی وسوالات با پاسخ و سوالات پایان فصل”