پاورپونت درس دوازدهم علوم چهارم ابتدایی-گوناگونی گیاهان

پاورپونت درس دوازدهم علوم چهارم ابتدایی-گوناگونی گیاهان

0
5,000 تومان

پاورپونت نکات دستوری ودانش زبانی فارسی پایه چهارم ابتدایی

پاورپونت جامع نکات دستوری و ادبی دروس فارسی چهارم

0
10,000 تومان
25%
تخفیف

جزوه آموزشی علوم پایه اول ابتدایی به همراه سوالات پایان فصل با تصاویر جذاب

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان 30,000 تومان

جزوه آموزشی علوم پایه اول ابتدایی درسنامه جامعی از تمام مطالب آموزشی  مورد نیاز در پایه اول ابتدایی است . در پایان هر فصل سوالات با تصاویر با کیفیت و جذاب  طراحی شده است که دانش آموز مورد ارزیابی قرار گیرد

28
40,000 تومان 30,000 تومان
23%
تخفیف

جزوه آموزشی علوم پایه پنجم ابتدایی به همراه سوالات پایان فصل با تصاویر مرتبط

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان 50,000 تومان

جزوه آموزشی علوم پایه پنجم ابتدایی درسنامه جامعی از تمام مطالب آموزشی  مورد نیاز در پایه پنجم ابتدایی است . در پایان هر فصل سوالات با تصاویر با کیفیت و جذاب  طراحی شده است که دانش آموز مورد ارزیابی قرار گیرد

0
65,000 تومان 50,000 تومان
25%
تخفیف

جزوه آموزشی علوم پایه چهارم ابتدایی به همراه سوالات پایان فصل با تصاویر مرتبط

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 45,000 تومان

جزوه آموزشی علوم پایه چهارم ابتدایی درسنامه جامعی از تمام مطالب آموزشی  مورد نیاز در پایه چهارم ابتدایی است . در پایان هر فصل سوالات با تصاویر با کیفیت و جذاب  طراحی شده است که دانش آموز مورد ارزیابی قرار گیرد

0
60,000 تومان 45,000 تومان
25%
تخفیف

جزوه آموزشی علوم پایه دوم ابتدایی به همراه سوالات پایان فصل با تصاویر جذاب

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان 30,000 تومان

جزوه آموزشی علوم پایه دوم ابتدایی درسنامه جامعی از تمام مطالب آموزشی  مورد نیاز در پایه دوم ابتدایی است . در پایان هر فصل سوالات با تصاویر با کیفیت و جذاب  طراحی شده است که دانش آموز مورد ارزیابی قرار گیرد

0
40,000 تومان 30,000 تومان
25%
تخفیف

جزوه آموزشی علوم پایه سوم ابتدایی به همراه سوالات پایان فصل با تصاویر جذاب

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 45,000 تومان

جزوه آموزشی علوم پایه سوم ابتدایی درسنامه جامعی از تمام مطالب آموزشی  مورد نیاز در پایه سوم ابتدایی است . در پایان هر فصل سوالات با تصاویر با کیفیت و جذاب  طراحی شده است که دانش آموز مورد ارزیابی قرار گیرد

0
60,000 تومان 45,000 تومان
21%
تخفیف

جزوه آموزشی علوم پایه ششم ابتدایی به همراه سوالات پایان فصل با تصاویر مرتبط

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان 55,000 تومان

جزوه آموزشی علوم پایه ششم ابتدایی درسنامه جامعی از تمام مطالب آموزشی  مورد نیاز در پایه ششم ابتدایی است . در پایان هر فصل سوالات با تصاویر با کیفیت و جذاب  طراحی شده است که دانش آموز مورد ارزیابی قرار گیرد

0
70,000 تومان 55,000 تومان
21%
تخفیف

درسنامه جامع ریاضی پایه چهارم ابتدایی به همراه سوالات با پاسخ و سوالات پایان فصل

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان 55,000 تومان

این جزوه شامل درسنامه جامع و کامل از تمام فصل های ریاضی پایه چهارم ابتدایی به همراه سوالات با پاسخ در بخش درسنامه و سوالات پایانی هر فصل است .

90
70,000 تومان 55,000 تومان