خلاصه نکات درس یازدهم هدیه آسمانی چهارم ابتدایی

خلاصه نکات درس یازدهم هدیه آسمانی چهارم ابتدایی

 

پیامبر (ص)در مورد داشتن دوست خوب بسیار سفارش کرده اند .

برای این که دوستان بر یکدیگر تأثیر می گذارند و به مرور زمان  صفات و رفتار انسان شبیه دوستانش می شود . بیت زیر گویای این مطلب است.

تو اول بگو با کیان زیستی                          پس آن گه بگویم که تو کیستی

اگر انسان دوست خوب انتخاب کند و از رفتار خوب او تأثیر بگیرد ، داشتن این دوست نعمت می شود . پیامبر (ص) در این باره می فرماید: « دوست خوب نعمت است

اگر دوست خوب انتخاب نکنیم ، قطعاً از رفتار بد او تأثیر می گیریم.

خداوند در قرآن می فرمایند:

      «  يا وَيْلَتي‏ لَيْتَني‏ لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَليلاً  »

( فرد گناهکار در روز قیامت می گوید:) ای کاش فلانی را به عنوان دوست انتخاب نکرده بودم.

سوره ی فرقان ، آیه ی 28

گناهکاران به دلیل داشتن دوستان بد در دنیا حسرت می خورند.

پیامبر (ص) می فرماید : « مؤمن آینه ی مؤمن است. »

انسان های خوب و مؤمن در ارتباط دوستانه با یکدیگر باید مثل آینه باشند .

ویژگی دوست مؤمن

ویژگی آینه

عیب دوستش را فقط به خودش می گوید. آینه عیب ما را فقط به ما نشان می دهد.
پشت سر دوستش عیب جویی نمی کند. وقتی در مقابلش هستیم عیب مارانشان می دهد.
عیب دوستش را آرام می گوید و داد نمی زند. عیب ما را آرام و بی صدا نشان می دهد.
عیب دوستش را بزرگ و کوچک نمی کند و همان طور که هست بیان می کند. عیب ما راهمان طور که هست نشان می دهد.

 

خلاصه نکات درس یازدهم هدیه آسمانی چهارم ابتدایی
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید