ویژگی های معلمان موفق چیست ؟

تربیت یعنی که خود را ساختن

بعد از آن  بر دیگـــران پرداختن

 

در هر شغلی ، میزان پیشرفت و موفقیت فرد به چگونگی رفتارهای اجتماعی ، بدنی ، عاطفی و عقلی و در کل به شخصیت وی بستگی دارد. معلم نیز در این مورد مستثنی نیست . اگر دوستی و عشق محور فعالیت های معلم نباشد و او بدون اطلاع از علوم رفتاری و روان شناسی  یادگیری و توجه به تفاوت های فردی کودکان به آموزش آنان بپردازد ، هرگز موفق نخواهد شد . شخصیت معلم در شیوه کار   وی و حتی شکل گیری شخصیت دانش آموزان نقشی اساسی ایفا می کند. در بین معلمان تیپ های شخصیتی متعددی وجود دارد ؛ تلفیقی از ویژگی های مثبت این تیپ ها از معلم شخصیتی خوب و تأثیر گذار می سازد که دانش آموزان را در جهت صحیح رشد در تمام جنبه ها  هدایت می کند و آن ها را به سوی هدف والای تربیت  –  که قرب الی الله است  –  سوق می دهد.

 

تیپ های شخصیتی معلمان

 

معلمان فراگیرنگر

به خصوصیات فردی دانش آموزان توجه دارند وبا هر کس متناسب با ویژگی های فردی اش رفتار می کنند.

معلمان فراگیرنگر جمعی

دررفتار با دانش آموزان به جمع توجه دارند.

معلمان درس نگر علمی

شیفته ی فراگیری علم و دانش اند و بیشتر در زمینه ی تعلیمی مؤثرند.

معلمان درس نگر فلسفی

به درس بیش تر از شاگردان اهمیت می دهند ولی به مسائل اجتماعی و اخلاقی نیز توجه دارند.

 

برخی از معلمان خود را محور آموزش می دانند . برخی دیگر  کتاب را محور آموزش می دانند و به نیازها و توانایی های دانش آموزان  و کیفیت یادگیری آن ها توجهی ندارند. معلم وظیفه شناس و موفق دانش آموزان را محور همه ی  فعالیت های آموزشی و پرورشی می داند . با این اوصاف ، این سؤال پیش می آیدکه معلم چگونه باید رفتار کند تا در کار خود موفق باشد.

 

ویژگی های معلم موفق

 1. در کلاس محیطی همراه با امنیت و آرامش ایجاد کند.
 2. برای او در یادگیری فرایند مهم تر از نتیجه است .
 3. شمرده ، شاداب و رسا سخن می گوید.
 4.  برای دانش آموزان انگیزه ی یادگیری ایجاد می کند.
 5. شنونده ی خوبی برای صحبت های دانش آموزان است .
 6. به دانش آموزان اجازه می دهد به یکدیگر آموزش دهند.
 7. برای برقراری ارتباط با افراد جدید برای او آسان است.
 8. فردی مؤثر و کار آمد است و در حوزه ی کاری خود همیشه حرفی برای گفتن دارد.
 9. در ارتباط با دانش آموزان ، با توجه به تفاوت های فردی شان رفتار می کند.
 10. فردی واقع گرایی است ولی به نظر او بعضی مواقع قدرت تخیل و تصور می تواند مفید باشد.
 11. مطالعه کردن برای وی لذت بخش است .

 

با دنبال کردن مطالب آموزشی  وب سایت بهار علم به روش های و فنون نوین تدریس دست می یابید.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید