فیلم آموزشی نگارش چهارم ابتدایی درس شانزدهم (پرسشگری)

فیلم آموزشی  درس شانزدهم نگارش پایه چهارم ابتدایی

یکی از بهترین روش ها ، برای بررسی دروس نگارش درسال تحصیلی جاری به صورت مجازی و آنلاین ، تهیه فیلم آموزشی است .

البته ، بهتر است قبل از ارسال فیلم به دانش آموز اجازه داده شود که خودشان این درس از کتاب نگارش را به عنوان تکلیف انجام دهند سپس ، برای بررسی و اطمینان از اینکه دانش آموزان این درس را به درستی  انجام می دهند  این فیلم را در اختیارشان قرار دهیم .

این فیلم طبق آخرین تغییرات کتاب درسی در سال تحصیلی کرونایی برای راحتی دانش آموزان تولید شده است .

 

فیلم آموزشی نگارش چهارم ابتدایی درس شانزدهم (پرسشگری)
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید