30 نکته کلیدی در ظرافت های معلم در برخورد با بی انضباطی دانش آموزان

30 نکته  کلیدی  در برخورد با بی انضباطی دانش آموزان برای معلمان حرفه ای .

معلمانی به « تنبیه » معتقدند که آگاه نیستند با رفتارشان مثبت شان می توانند فراگیران را « متنبه » کنند. 

« معلمی که تدبیر دارد ، تنبیه ندارد . » 

 

 • قبل از هر اقدامی ، باید بررسی شود که آیا قوانین و مقررات انضباطی  برای فراگیران مشخص و تبیین شده است ؟ چه بسا بی انضباطی دانش آموزان  به خاطر بی اطلاعی یا فراموشی فراگیران از مسائل انضباطی باشد . بنابراین مسئولین مدرسه باید این مقررات را برای فراگیران شفاف و هر از گاهی با بیانی مناسب یاد آوری کنند.
 • این مقررات را در جای مناسبی ، با خطی زیبا ، نصب و در معرض دید فراگیران قرار دهند .
 • در صورتی که مقررات انضباطی به کمک فراگیران و با مشورت آنان تدوین شود ، ضمانت اجرایی آن بیشتر خواهد بود .

برای مثال :

 • بچه ها برای حضور به موقع در برنامه ی صبحگاه  چه پیشنهاداتی دارید ؟
 • برای برنامه ریزی برنامه ی صبحگاهی یا کتابخانه یا … چه نظراتی دارید ؟
 • برای حفظ نکات ایمنی یا بهداشتی مدرسه چه پیشنهاداتی دارید ؟
 • در صورت بروز هر نوع بی انضباطی در فراگیران ، مهم ترین مسئله علت یابی یا چرایی آن است .

به طور کلی عواملی که در بروز و تقویت بی انضباطی در مدرسه مؤثر است . عبارتست از :

 • عوامل مربوط به فراگیر : وضعیت جسمی و سلامتی او ، میزان اطلاعات و آموخته های قبلی او ، علاقه و رغبت او به درس و مدرسه ، قدرت درک و فهم مطالب درسی و …
 • عوامل مربوط به خانواده ی فراگیر: نوع ارتباط والدین با یکدیگر و فرزندان ( جوّ خانوادگی )

میزان تحصیلات و شغل والدین ، محل سکونت ، شرایط اقتصادی خانواده و …

 • عوامل مربوط به جوّ مدرسه : نوع سبک مدیریت مدرسه ، نوع ارتباط مدیر با معلمان و والدین ، نوع ارتباط معلمان با فراگیران و والدین و …
 • عوامل مربوط به معلم مدرسه : میزان اطلاعات و معلومات معلم ، سطح تحصیلات ، تجربه و سابقه ی تدریس ، میزان تسلط بر مطالب درسی ، آشنایی با جدید ترین شیوه های تدریس ، نوع برخورد با فراگیران ، میزان علاقه به تدریس و …
 • عوامل مربوط به دوستان فراگیر : نوع شخصیت آنان ، علایق و رغبت ها ، سطح آرزوها ، میزان همکاری و مشارکت آنان در فعالیت های گروهی و …
 • عوامل مربوط به موضوع درسی : میزان انطباق مطالب با نیازها و علایق فراگیران ، کاربردی بودن آن ، ارتباط منطقی مطالب با یکدیگر ، مشکل یا آسانی آن و …
 • عوامل مربوط به جامعه : نوع نگرش رهبران و مسئولین جامعه به علم و علم آموزی ، میزان سرمایه گذاری برای مدارس و معلمان ، تعداد کتابخانه های شهر و …
 • معلم در برخورد با « بی انضباطی و رفتارهای غلط » فراگیران ، گام های زیر را به ترتیب طی کند :
 • الف)در ابتدا ، آن رفتارها را نادیده بگیرد . ( چشم پوشی ، اغماض ، تغافل )
 • ب ) در صورت ادامه ی رفتار غلط ، به صورت « غیر مستقیم و کلامی » با این فراگیران رفتار کند . بدون این که به آنان نگاه کند . به عنوان نمونه :
 1. مکث کردن ( سکوت کردن )
 2. دست زدن
 3. دست خود را بالا گرفتن
 4. قلم را به میز یا تابلو زدن
 • به صورت « غیر مستقیم و کلامی » با فراگیران بی انضباط ، برخورد کند بدون این که به آنان نگاه کند .

 

 1. بچه ها ( عزیزان ) توجه کنید .              √ دقت …                        √لطفاً
 2. بچه ها ( عزیزان ) دقت کنید .                √ عزیزانم …                      √ با من باشید …

 

 • د) به صورت « غیر کلامی و مستقیم » با فراگیران بی انضباط رفتار کند .
 1. فاصله ی فیزیکی را کم کردن
 2. با نگاه کردن
 3. با اشاره
 4. بالای سرآنان رفتن
 • به صورت « کلامی و مستقیم » با این فراگیران برخورد نماید .
 1. بچه ها دقت کنید .
 2. عزیزان توجه کنید
 3. آقا جان / خانم عزیز ، دقت کن .
 4. پسرم / دخترم ، توجه کن .
 • جای این فراگیران را در کلاس تغییر دهد . در این را هبرد معلم با آنان به صورت خصوصی صحبت کند و علت جابه جا کردن را برای آنان روشن کند . به عبارت دیگر  ، آنان تغییر جای خود را با اختیار و رضایت بپذیرند .
 • نافذترین شیوه برای برخورد با بی انضباطی دانش آموزان این است که معلم در خارج از کلاس ، به صورت خصوصی و فردی با آنان در مورد رفتارشان صحبت کند  و علت رفتار آنان را جویا شود . این راهبرد از نظر روانی بسیار مؤثر است و موجب اصلاح رفتار فراگیران می شود .

به عنوان نمونه ، در گفتگو ، معلم  بیان کند :

 • دو سه نوبت است که به نظر می رسد در کلاس نیستی !؟ هستی !؟
 • دو سه جلسه است که به نظر می رسد به کلاس توجه نداری !؟ مشکلی پیش آمده !؟
 • معلم تذکرات و جملات خود را به گونه ای مطرح کند که خودش را نیز در عرصه ی خطاب قرار دهد . مثلاً :
 • « بچه ها ( عزیزان ) می خواهیم امروز با این موضوع آشنا شویم . » به جای این که بیان کند : « می خواهیم امروز شما را با این موضوع آشنا کنم .»
 • « بیایید با هم گوش کنیم ( توجه کنیم ) . » به جای این که بیان کند : « بچه ها ، گوش کنید . توجه کنید ».
 • معلم هر از گاهی تذکرات خود را به صورت جملات ناقص بیان کند . اثر روانی این نوع کلام بیشتر و عمیق تر است . به عنوان نمونه :
 • « دقت …» ( به جای این که بگوید « دقت کنید » )
 • « توجه …» ( به جای این که بگوید  « توجه کنید » )

 

اگه می خواید با مقالات بیشتر درباره ی ظرافت های معلمی آشنا شوید . توصیه می کنم حتماً مقاله اقدامات معلم در راستای فعالیت های گروهی دانش آموزان ( فراگیران)    را مطالعه کنید.

بی انضباطی دانش آموز
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید